سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما حسن زاده فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد آروین – عضو هیئت علمی بخش باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کشت بافت فنی است نسبتا جدید که کمک بسیار شایانی به تولید محصولات کشاورزی نموده است. خرما به دلیل مشکلات تکثیری، گیاهی است کاملا استثنایی و روش های معمولی تکثیری در مورد آن کاربرد چندانی ندارد. تکثیر گیاه خرما از طریق کشت بافت اخیرا شروع شده که باعث تولید میلیون ها اصله نهال در زمانی نسبتا کوتاه و مکانی محدود گردیده است که خود انقلابی در این زمینه به حساب می آید. به طور کلی تکثیر گیاهان از طریق کشت بافت به طور طبیعی با یک سری مشکلات توام می باشد و آن عدم شباهت کامل گیاهان تولید شده با گیاه مادری است که به آن تنوع سوماکلونال می گویند. از دید صرفا تکثیری موفقیت و شکست این تکنیک در میزان تفاوت هایی است که گیاهان تولید شده با گیاه مادری دارند. در خرما گزارش شده که گیاهان تولید شده ممکن است با مشکلاتی از قبیل: عدم تشکیل میوه (Failure of fruit set)، برچه های چندگانه (Multiple carpels)، پاکوتاهی درختان (Dwarfism of date palm trees)، زالی برگها (Leaves Albinism) ، رشد و نمو غیر عادی برگها و دم های خوشه (Abnormal growth and development of leaves and fruit strand)، خمیدگی جوانه انتهایی (Terminal bud bending)، خشکی جوانه انتهایی ( Dryness of apical bud ) و تغییرات در کیفیت میوه ( Changes in fruit quality ) همراه باشند.