سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صفورا یونجی – مدرس مدعو گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
داود قنبریان – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
علی فرهادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

طالبی با نام علمیCantaloupe (Cucumis melo L.) از پرطرفدارترین میوه ها در فصل تابستان بوده و از نظر عناصر غذایی و خواص درمانی دارای اهمیت است. سفتی به عنوان شاخصی از مقاومت محصول به بارگذاری فشاری بوده واندازه گیری آن در تعیین زمان برداشت و بررسی مراحل نرم شدن میوه در جریان رسیدگی و انباردار ی مؤثر می باشد. میوه های سبز نارس دارای پرتوپکتین بوده و در طی رسیدن میو ه و یا در محیط انبار ضمن تبدیل شدن به پکتین دچارکاهش سفتی می شوند. بنابراین به جای اندازه گیری پکتین به منظور تعیین رسیدگی و زمان صحیح برداشت، می توان سفتی میوه را تعیین کرد. در تحقیق حاضر سفتی دو رقم طالبی سمسوری ورامین و شاه آبادی اصفهان به روش Magness-Taylor penetration force (MT) در طی مراحل رسیدگی و همچنین طی زمان انبارداری برای سه تیپ نارس، نی مرس و رسیده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین سفتی مربوط به میو ههای رقم شاه آبادی و نارس ۳۹/۰۷نیوتن) بوده و میو ههای رسیده رقم سمسوری ۱۵/۵۳ نیوتن) کمترین سفتی را دارا هستند. رقم شا هآبادی از میزان نسبت به رقم سمسوری برتری داشته و در نتیجه به عنوان بهترین رقم برای مصرف تجاری، ارسال به نقاط دور و انبارداری توصیه می شود