سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاوه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین مصدق – اعضا هیئت علمی دانشگاه دامغان
رضا اهری پور –

چکیده:

برای تعین مرز دونین – کربونیفر دربرش تویه رودبار ازقسمت های بالایی سازند خوش ییلاق و زیرساند مبارک نمونه برداری شد عناصر کنودونتی ازنمونه ها جدا و شناسایی و براساس آنها ۵بایوزون یکی مربوط به دونین و ۴تامربوط به کربونیفر به نامهای isosticha- U. crenulata zone ,costatus zone, sandbergi-L. crenulata zone مطابق با زون بندی جهانی معرفی شد دربرش مورد مطالعه مرز دونین کربنیفر پیوسته و هم شیب بوده است و به وسیله مجموعه عناصر کنودونتی شاخص تفکیک شده اند توالی رخساره ای دراین گذر مربوط به مناطق عمیق است شیلهای سیاه همراه مواد آلی که درمحیط احیایی ته نشین شده است درنتیجه افزایش سطح اب دریا و رخدادغرقابی درگذردونین – کربونیفر بوده که با رخداد هنگنبرگ انطباق کامل نشان میدهد .