سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بتول باهک – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

گردشگری در حال حاضر در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اقتصادی جهان است. بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران نیز از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد م یکنند. پارامترهای اقلیمی و تغییر شرایط آب و هوایی از جمله عواملی است که تاثیر بسزایی در توسعه صنعت گردشگری ایفا می کند. بر اساس مطالعات انجام شده میانگین دمای کره زمین تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۲-۰٫۷ درجه سانتی گراد افزایش می یابد. در مطالعات مربوط به تغییر اقلیم از عناصر هواشناسی به عنوان شاخص های تغییر اقلیم استفاده می شود. اقلیم و تغییرات آن نقش موثری در توسعه گردشگری و در نتیجه در توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده دارد از این رو در تحقیق حاضر به بررسی تغییرات اقلیمی وبویژه تغییرات دماو تاثیر آن بر گردشگری جزیره قشم پرداخته شده است. به منظور مطالعه تغییر اقلیم تعییرات عنصر دما به عنوان عنصر شاخص انتخاب شد. به دلیل کمبود دوره آماری ایستگاه سینوپتیک جزیره قشم(آمار ۱۰ ساله)از میانگین عناصر اقلیمی ایستگاه های بندرعباس وکیش از بدو تاسیس تا ۲۰۰۵ میلادی به عنوان شاخص های تغییر شرایط آب و هوایی و اثرات آن بر گردشگری جزیره قشم پرداخته و با استفاده از مدل های آماری و سری های زمانی و نرم افزارهای SPSS, EXCEL شرایط اقلیمی تا سال ۲۰۲۰ میلادی مدلسازی و پیش بینی شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که درجه حرارت ایستگاه های بندرعباس طی دوره مطالعه به ترتیب ۱،درجه سانتی گراد کاهش وکیش ۰,۷ درجه سانتی گراد افزایش یافته است .بیشترین مقدار کاهش دما در ما ههای بهار سال و کمترین آن در ما ه های پاییز مشاهده شده است که می تواند شرایط آسایش اقلیمی را برای توسعه گردشگری در دوره های گرم سال فراهم آورد.