سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا ابونصرشیراز – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران امام صادق اصفهان
غزاله رسانه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

چکیده:

تاکنون تلاشهای علمی زیادی برای ایجاد ارتباط معنی دار بین تغییرات عوامل ژئوفیزیکی زمین شناسی و حتی جوی با وقوع زمین لرزه انجام گرفته است اما هیچ یک ا زاین تلاشها به نتیجه قطعی نرسیده است البته مجموعه اتفاقات غیرطبیعی که قبل از وقوع زلزله رخ میدهند را می توان علایم هشداردهنده به حساب اورد مشکل اصلی در استفاده از پیش نشانگرها نیاز به ثبت مداوم و مستمر آنها و بررسی تغییرات حاصله می باشد دراین مقاله پس از معرفی سه زلزله بزرگ هاییتی سوماترا و بم داده های هواشناسی برا ی این زلزله ها مورد بررسی قرار میگیرد بررسی و تحلیل داده ها نشان میدهدکه پارامترهای هواشناسی در محدوده رومرکز تغییرات مهمی با زلزله های بزرگ دارند.