سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نژآدنادری – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
رضا منتظمی وظیفه دوست – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
غلامعباس بارانی – استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نابود شدن منابع آب های زیرزمینی در نقاط ساحلی به علت پیشروی آب شور در آبخوان های این نواحی در حال حاضر یکی از مسائل مهم در تامین نیازهای آبی در این مناطق می باشد درنواحی ساحلی آب شور به صورت یک گوه از زیر وارد آبخوان می گرد د با توجه به تفاوت چگالی موجود بین آب شور و آب شیرین یک ناحیه اتفاقی بین دو سیال شکل می گرد میزان پیشروی آب شور ووسعت ناحیه انتقالی به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از: تغییرات سطح اب دریا، خصوصیات آبخوان، رژیم هیدرولوژیکی بالادست، برداشت از آبخوان جزرومد ونوسانات فصلی آب دریا. هدف ازاین تحقیق مطالعه روند تغییرات هدایت الکتریکی آبهای زیرزمینی درآبخوان دشت آذرشهر با استفاده از داده های موجود در سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان غربی بودها ست نتایج بیان کننده پیشروی آب شور در منطقه مورد مطالعه می باشد میانگین هدایت الکتریکی در فصل خشک بیشتر از فصل تر بودها ست.