سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، باشگاه پژوهشگران جوان، اردستان، ا
حسن یگانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، باشگاه پژوهشگران جوان، اردستان، ا
مسعود نصری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
مریم بخشنده سوادرودباری – دانش آموخته کارشناس ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه تهران

چکیده:

پدیده خشکی مهمترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان محسوب می‌شود و با توجه به محدود بودن آب و خاک مناسب بیش از پیش نظر فیزیولوژیستهای گیاهی را به سوی خود جلب نموده است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر روی رفتار جوانه‌زنی بذر گونه Halocnemum strobilaceum (بره‌تاغ) با طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در چهار سطح خشکی (۰، ۰٫۲-،۰٫۴- و ۰٫۶- مگاپاسگال) انجام گرفته است. به منظور مطالعه آزمایش تأثیر تنش خشکی از محلول پلی‌اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ (PEG) استفاده شد. با استفاده از نرم افزار آماری SAS در قالب طرح کاملاً تصادفی و از آزمون LSD جهت مقایسه میانگین‌ها استفاده شد. با توجه به یافته‌های این تحقیق همه سطوح تیمار خشکی از نظر جوانه‌زنی به جز طول ساقه‌چه دارای اختلاف معنی‌داری بوده است. بطورکلی جوانه‌زنی در تیمار مورد بررسی روند افزایشی را نشان داده است و در مجموع می‌توان چنین بیان داشت که گونه H.strobilaceum گیاهی مقاوم به خشکی می‌باشد.