سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم سبحانی – دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
حسین مددی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
فائزه طاوسی اجود – دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
بابک قرالی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

مگس شکارگر (De Geer, 1776) Episyrphus balteatus از جمله معروف ترین شکارگرهای خانواده Syrphidae است که لاروهای آن شکارگر بیش از ۱۰۰ گونه از شته ها هستند. علی رغم اهمیت این شکارگر در اکوسیستم های کشاورزی مطالعات اندکی درباره اکولوژی و تغییرات جمعیت آن در ایران صورت گرفته است. بنابراین بررسی تغییرات جمعیت این دشمن طبیعی برای حفظ و حمایت آن در زیستگاه های طبیعی و ایجاد برنامه مدیریت تلفیقی آفات ضروری می باشد. این بررسی از فروردین تا مهر سال ۱۳۸۹، با نمونه برداری از باغات زردآلوی آلوده به شته (F.)Hyalopterus arundini و مزارع یونجه آلوده به شته نخودفرنگی Acyrthosiphon pisum (Harris) همدان به عنوان دو اکوسیستم باغی و زراعی بصورت هفتگی انجام شد. ظهور اولین تخم ها و بالغین در اردیبهشت بترتیب با میانگین ۰۲/۰±۲/۱ در هر سرشاخه و ۱۲/۰±۱/۵ در ده تور بود. حداکثر جمعیت تخم ها و بالغین بترتیب در اواسط خرداد و اوایل تیر ثبت شد. طول دوره حضور تخم ها و بالغین نیز در زیستگاه های مذکور ۱۵۵ و ۱۴۷ روز بدست آمد.