سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهاره امینی –
حسین مددی –
حسین علی لطفعلی زاده –

چکیده:

در طی فروردین تا خرداد ۱۳۸۹ پویایی جمعیت شته مومی کلم (Breviocoryne brassicae در استان همدان بررسی شد.تغییرات جمعیت شته در دو مزرعه تحقیقاتی ( ۱۰۰۰ متر مربع) کلزا که سمپاشی نشده بودند واقع در منطقه دستجرد استانهمدان مورد بررسی قرار گرفت. مزارع به دو روش آبیاری بارانی و غرقابی آبیاری میشدند. به طور هفتگی تعداد ۳۰ برگ از بوتههای کلزا، به صورت تصادفی جمع آوری شد و بر اساس این نمونه برداری ها، جمعیت شته مومی کلم در نیمه دوم اردیبهشت ۸۹ در هر دو مزرعه در منطقه دستجرد دارای یک اوج بود. بالاترین جمعیت شته مومی کلم در کشت آبیاری بارانی۷۹۲/۵ ± ۵۵/۴۶ و در کشت آبیاری غرقابی ۱۹۵/۰۳± ۱۷۰/۰۱ مشاهده شد.