سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز جویلی – سازمان آب و برق خوزستان
عبدالرحیم امیریان –
شهریار مرتضوی –

چکیده:

بررسی ها نشان میدهد که رودخانه مذکور پس ازعبور ازمجاور روستای جوکنک و زیرزرد وارد دشت رامهرمز می شود و سپس ازسد انحرافی و پل ارتباطی رامهرمز – بهبهان گذشته و وارد بستر شریانی آلله بار باربستر دانه ریز و دانه درشت می گردد که دراثر برداشت های غیرعلمی و غیرمجاز از رودخانه ای دردهه اخیر رودخانه به سمت راست تغییرات جانبی شدیدی داشته است بطوریکه برداشتهای بی رویه باعث شده دربخشی از بستر رودخانه دره های عمیقی ایجاد شود که فاقد هرگونه مواد رودخانه ای است و باعث گسیختگی ثقلی توده ساحل به داخل رودخانه و از بین بردن اراضی کشاورزی شده و همچنین باعث از بین رفتن دوشاخه اصلی رودخانه شامل مالکاید و هزارمنی گردیده و کاهش آب چشمه ها و چاه های آب سواحل رودخانه را سبب گردید.