سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم بصیریان – گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سهراب ایمانی – گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حمزه رمضانی کریم – گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

کاربرد بیش از حد آفت کش خواف در طبیعت باعث ایجاد یک سری اختلالات در روند طبیعی زندگی موجودات شده لذا شناخت اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی در محیط زیست، مواد غذایی در بدن موجود زنده الزامی است. روش‌هایی که امروز برای اندازه‌گیری باقی‌مانده سموم به کار می‌رود، کروکاتوگرافی گازی و مایع می‌باشد که روش‌هایی وقت‌گیر و حزین و می‌پاشند. بنابراین استفاده از روش‌های جدیدی نظیر سنجش ایمنی آنزیمی ELISA امروز مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. این تحقیق در زمینه تولید آنتی بادی علیه آفت کش گلروپایریفوس صورت گرفته است. ابتدا آفت کش گلروپایریفوس هیدرولیز شد سپس به کمک پروتئین Conjugate ،BSA آن ساخته شده و به حیوانات مورد نظر (خرگوش) طرز گردید. در زمان‌های متفاوتی از خرگوش خود گیجی به عمل آمد و تیتر آنتی بادی تولید شده با استفاده از روش ELISA تعیین گردید. تیتر به دست آمده نشان‌دهنده اختلاف معنی دار با شاهد بوده هست (فرمول در متن اصلی مقاله). همچنین میزان تیتر آنتی بادی تولیدشده در قطعات مختلف با هم مقایسه گردید و نشان داده شد که با افزایش تعداد پره قاطع تیترآنتی بادی تولید شده نیز افزایش می‌یابد.