سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی باقری نژاد – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی عمران رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سیدسعید موسوی ندوشنی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یکی ازمواردی که همواره مورد توجه برنامه ریزان و مهندسان رودخانه می باشد این است که در شرایط سیلابی تراز بستر رودخانه ها چگونه تغییر می کند شایان ذکر است که درهنگام سیلاب جریان به اندازه ای شدید است که اندازه گیری مستقیم شرایط بستر یا رژیم انتقال رسوب بسیار دشوار خواهد بود هرچند که غیرممکن نیست البته این مشکل با مدلسازی تحلیلی قابل بررسی می باشد فرایندتراز کاهی باعث ناپایداری رودخانه ها می شود و این ناپایداری باعث تغییراتی در خصوصیات هیدرولیکی ومورفولوژیکی رودخانه میشود چنانچه جلوی این تغییرات گرفته نشود خسارات زیادی را موجب میشود هدف اصلی این مقاله توسعه مدل تحلیلی جهت بررسی تغییرات تراز بستر رودخانه در هنگام وقوع سیلاب میباشد به دست آوردن جوابهای تحلیلی برا یمعادلات تغییر تراز بستر کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است.