سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

س جهانبخش گده کهریز – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
ا نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

تغییرات پروتومیکسی تحت اثر سرمای بهاره سازی دراین آزمایش مورد بررسی قرارگرفت برای این منظور ابتدا بذور گندم زمستانه شایان در اتاقک رشد با دمای ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۶۳ روز تا آخر آزمایش باقی ماندند در روزهای صفر، ۲۱ ، ۴۲ و ۶۳ نمونه برداری انجام گرفت با استفاده از روش Immobilized pH Gradient ) IPG تمام پروتئین ها جداسازی شده و بانرم افزار Progenesis Same Spot v.2.0 آنالیز گردیدند با استفاده از تکنیک MS/QTOF توالی پروتئین هایی که تفاوت در بیانشان مشاهده شد مورد آنالیز قرارگرفتند. Phosphoribulokinase (PRKase) وProteasome_alpha_type_2 PSMA2) از جمله پروتئین های مهم می باشند که تفاوت معنی داری بین دو تیمار دمایی نشان دادند.