سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
انسیه مراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
محمد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

تجزیه و تحلیل و پیش بینی میزان فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه ها از پیچیده ترین مباحث هیدرولیک رسوب می باشد از آنجا که این فرایندها تغییرات مرفولوژیک رودخانه ها را در بردارند از اهمیت زیادی برخوردار هستند دراین مقاله به منظور بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه قره سو در اثر عبور سیلاب ۲۵ ساله با دبی اوج ۷۶۰ مترمکعب در ثانیه از مدل GSTARS3.0 استفاده شد هیدروگراف ۲۵ ساله با تداوم ۶۰ ساعت به صورت ۴۰ گام زمانی ۱٫۵ ساعته به مدل معرفی گردید علاوه بر این مشخصات دانه بندی مواد بستر در ۴ محل اندازه گیری شده در طول بازه ۱۸٫۲۸ کیلومتری مسیر در فایل ورودی در نظر گرفته شده است با توجه به دانه بندی مواد بستر از ۱۴ رابطه انتقال رسوب موجود در نرم افزار ۷ رابطه انتخاب و نتایج شبیه سازی فرسایش و رسوب با این نتایج درطول بازه قبل و بعد از ساماندهی مورد مقایسه قرارگرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد برای سیلاب ۲۵ ساله در بازه مورد مطالعه فرایند غالب قبل و بعد از ساماندهی فرسایش بوده است.