سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ربابه سیدی یکانی – دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهید باکری
سیده فاطمه سیدی یکانی – کارشناس بهداشت

چکیده:

امروزه در علوم پزشکی و سیستمهای بهداشتی دانش اپیدمیولوژی به عنوان رشته ای که عوامل موثر برتوزیع و وفور بیماری ها را در جوامع انسانی و حیوانی بررسی می نماید نقش اقلیم و تغییرات آب و هوای یدر الگوی بروز بیماریها جایگاه ویژه ای دارد این توجه خاص به اقلیم از زمانهای قدیم هم مورد نظر دانشمندان بوده است بطوریکه بقراط در رساله معروف خود توجه هر طبیبی را به نقش شرایط اقلیمی هر منطقه در کنار سایر عوامل فردی و اجتماعی و فرهنگی برابتلا به بیماریها جلب می نماید در کشور ما ایران با تنوع آب و هوایی قابل توجه انواع بیماریها بویژه امراض عفونی بصورت اندمیک بومیوجود دارند که مطالعه و بررسی شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور اطلاعات مفیدی را جهت آگاهی از سیر بروز بیماریها در طول سال فراهم می نماید که می تواند مورد استفاده دست اندرکاران امور بهداشتی برای اتخاذ تدابیر پیشگیری و مبارزه با بیماریها واقع شود.