سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه زنگی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اکولوژی سیستماتیک دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

پدیده گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیم تاثیر قابل توجهی برحیات پراکنش و تولید مثل موجودات زنده دارد پیش بینی این تغییراتدر ارائه راه حلها ی مناسب بمنظور کنترل و کاهش اثرات منفی این پدیده ضروری می باشد بسیاری از گیاهان و جانوران مخصوصا حشرات زیست گاه چرخه های تولید مثل زمان مهاجرت و مقصد مهاجرت خود را تغییر خواهند داد گونه هایی که مکان های سردسیر را ترجیح میدهند به عرضهای جغرافیایی بالاتر و ارتفاعات بالاتری از کوهستان ها مهاجرت خواهند کرد و گونه های گرمادوست دامنه انتشار خود را گسترش خواهند داد بعضی ازگونه ها از قبیل فیتوپلانکتون های حساس به دما که نمی توانند با شرایط جدید سازگار شوند یا به مکانهای دیگر مهاجرت کنند در معرض خطر انقراض قرار میگیرند.