سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوهیدرولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
هادی غریب – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل محیطی و دغدغه های جوامع بین المللی موضوع تغییر اقلیم است که نتیجه گرمایش جهانی است و پیامدهای آن بر منابع آب است منظور از گرمایش جهانی افزایش طبیعی یا انسان گسیخته متوسط دمای اتمسفر در نزدیک سطح زمین است حدود ۸۵% از کل گرمایش گلخانه ای در سطح زمین مربوط به بخار آب در اتمسفر است و ۱۵% گازهای گلخانه ای که ازاهمیت بیشتری در گرمایش جهانی برخوردار است از اهداف این مقاله شناسایی عوامل بوجود اورنده تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر منابع اب می باشد دراین پژوهش که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته نتایج مطالعات نشان میدهد که میزان متوسط افزایش گرمی هوا در قرن بیستم تنها ۰/۶ درجه سانتی گراد بوده که این میزان تا پایان قرن بیست و یکم به ۱/۴ تا ۵/۸ درجه افزایش خواهد یافت و این افزایش باعث تغییر در مدت شدت و زمان بارش.