سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری

چکیده:

جنگلها نقش مهمی در حفاظت از زمین در برابرتغییر اقلیم دارند و تنظیم کننده الگوی اقلیم هستند تنه شاخ و برگ ریشه درختان جنگلی و حتی خاک جنگل دی اکسید کربن را جذب و ذخیره می کنند امروزه مناطق وسیعی ازجنگلها که نیازهای انسان ها را در قرنهای طولانی برآورده می سازند تبدیل به سایر کاربری ها شده به شدت تخریب شده اند جنگل زدایی سومین منبع انتشار گازهای گلخانه ای در جهان است اثرات جنگل زدایی بر اقلیم اساسا به دلیل تغییر کاربردی اراضی تغییر پوشش گیاهی زمین سوزاندن و قطع یکسره جنگلهاست کهمنجر به انتشارات جوی عدم تعادل کربن درجو و خاک فرسایش آبی و بادی تهاجم گونه های غیربومی و صدمه به حیات وحش می شوددر ساده ترین حالت تغییر الگوهای اقلیمی محدوده پراکنش طبیعی گونه ها و جوامع را تغییر خواهد داد.