سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم غلامی – دانشگاه بیرجند- گروه زمین شناسی

چکیده:

در بخش خاوری بیرجند و در منطقه فورگ رگه های کوارتزی توسعه چشمگیری یافته اند. گسلهای بخش خاوری ایران دارای دو روند مشخص شمالی- جنوبی و شمال باختری- جنوب خاوری می باشند. پهنه گسلی نوزاد با راستای شمال باختری- جنوب خاوری و سازوکار معکوس با مؤلفه راستالغز راستگرد، در بخش جنوب خاوری در منطقه فورگ به پهنه گسلی پرنگ را راستای شمالی- جنوبی با سازوکار امتدادلغز راستگرد می پیوندد. با استفاده از چین های موجود در ماسه سنگ های پالئوسن- ائوسن مقدار استرین در راستای پهنه های مذکور محاسبه گردید. نسبت استرین در راستای روند شمالی- جنوبی دارای میانگین ۱/۵ اما در راستای روند شمال باختری- جنوب خاوری دارای میانگین ۱/۹ می باشد. تلاقی پهنه های گسلی با راستای شمالی – جنوب و شمال باختری- جنوب خاوری باعث تمرکز استرین و افزایش فرایند انحلال و توسعه چشمگیر رگه های کوارتزی گردیده است.