سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هوشنگ دباغ – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه کردستان
حیدر تارام – مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان

چکیده:

در بحث طراحی براساس عملکرد مهمترین عامل های طراحی، تعیین مقاومت و تغییرشکل سازه است. دیوارهای برشی بتن آرمه اعضای سازه ای هستند که نیروهای جانبی مانند نیروی باد و زلزله را تحمل می کنند. بنابراین بررسی رفتاردیوارهای برشی در مقابل بارگذاری جانبی و محاسبه شکل پذیری و تغییرشکل دیوارها بسیار اساسی می باشد. درآیین نامه های موجود هیچ اشاره مستقیمی در مورد تغییرشکل دیواربرشی نشده است و برای ترسیم نمودار تغییر مکان – باردیواربرشی باید از روش المان محدود یا روش های تقریبی استفاده شود، کارکردن با این روش ها دانش خاص خود را میطلبد از اینرو معرفی یک روش تحلیلی ساده که بتواند تغییرمکان های دیوار برشی را متناظر با نیروی اعمالی تخمین بزند و برای مهندسین حرفه ای کاربرد داشته باشد بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مقاله توسعه روشASFI (Axial-Shear-Flexture-Interaction) که روشی تحلیلی برای محاسبه انواع تغییرشکل های محوری، خمشی و برشی است، برای محاسبه تغییرشکل های یواربرشی بتن آرمه می باشد، سپس اعتبار آن با مقایسه نتایج تحلیلی و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده توسط محققین قبلی، بررسی می شود. در این مقاله با توجه با توجه به افزایش مقاومت فشاریبتن های امروزی، از دیواربرشی های با مقاومت فشاری زیاد( بزرگتر از ۶۰ مگا پاسکال) استفاده شده است.