مقاله تغییرات کمی و کیفی توده های جنگلی بعد از اجرای یک دوره طرح جنگل داری (بخش نم خانه- جنگل خیرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: تغییرات کمی و کیفی توده های جنگلی بعد از اجرای یک دوره طرح جنگل داری (بخش نم خانه- جنگل خیرود)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعداد در هکتار
مقاله جنگل خیرود
مقاله طرح جنگل داری
مقاله موجودی سرپا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتماد وحید
جناب آقای / سرکار خانم: نمیرانیان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: زبیری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونیان باریس
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی با هدف تعیین میزان تغییرات تعداد درخت و موجودی حجمی سرپا پس از اجرای یک دوره طرح جنگل داری ده ساله (۱۳۶۲-۱۳۷۱) و مقایسه این تغییرات با اهداف انتخاب شده صورت گرفته است. آماربرداری در ابتدا و انتهای دوره به روش منظم تصادفی و با قطعات نمونه ۱۰ آری انجام شد و در هر قطعه نمونه، قطر برابر سینه درختان از قطر ۷٫۵ سانتی متر به بالا، و ارتفاع دو اصله درخت شاهد اندازه گیری شد و کیفیت ۶ متر اول تنه درختان دارای قطر برابر سینه بالاتر از ۴۲٫۵ سانتی متر برآورد شد. حجم درختان آماربرداری شده بر اساس تعاریف طرح جنگل داری نم خانه محاسبه شد. برای مقایسه میانگین حجم و تعداد درختان در هکتار در دو آماربرداری از آزمون t استودنت استفاده شد و برای مقایسه منحنی ارتفاع درختان در ابتدا و انتهای دوره، ابر نقاط مربوط به ارتفاع درختان شاهد ترسیم و با توجه به آن مدل سازی شد. نتایج نشان داد که طی اجرای طرح، میانگین حجم در هکتار ۱۰ سیلو افزایش، و میانگین تعداد در هکتار ۴۷ اصله کاهش یافت که این مقدار تغییرات با توجه به آزمون انجام شده (در سطح احتمال ۵ درصد) معنی دار نیست. پس از اجرای طرح، منحنی ارتفاع درختان بالاتر رفت و حجم درختان با کیفیت درجه یک افزایش یافت. درصد حجم در هکتار گونه راش از مرز برنامه ریزی شده بیشتر شد و در مورد گونه های ممرز و بلوط به اهداف ایده آل نزدیک تر شد. در مورد سایر گونه ها نه تنها نتوانسته به اهداف ایده آل نزدیک شود، بلکه از آن دور شده است. میزان جنگل کاری های انجام گرفته تقریبا ۵۰ درصد میزان برنامه ریزی شده است.