مقاله تغییرات وزن مخصوص ظاهری، درصد تخلخل و ذخایر بذری خاک در مراتع با شدتهای مختلف چرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۴۱۷ تا ۴۳۲ منتشر شده است.
نام: تغییرات وزن مخصوص ظاهری، درصد تخلخل و ذخایر بذری خاک در مراتع با شدتهای مختلف چرایی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت چرا
مقاله وزن مخصوص ظاهری
مقاله درصد تخلخل
مقاله ذخایر بذری خاک
مقاله پارک ملی خبر
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی ساروی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: چایی چی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین اثر سه سطح شدت چرای دام (بدون چرا، متعادل و سنگین) بر وزن مخصوص ظاهری، درصد تخلخل و ذخایر بذری خاک در منطقه خبر استان کرمان طی دو سال، این پژوهش انجام شد. پس از تعیین سایت ها بر اساس شرایط مشابه عامل های اکولوژیکی، عمل نمونه گیری خاک در دو عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ سانتی متر و شش دوره زمانی (اردیبهشت تا مهر) در طول دوره چرا در قالب طرح بلوک های خرد شده، به منظور بررسی وزن مخصوص ظاهری و درصد تخلخل خاک انجام شد. خاک عمق ۱۵-۰ سانتی متری مناطق سه گانه، به طور کاملا دست نخورده به تعداد (۳۶ نمونه در هر سال) در انتهای دوره چرا در دو سال جهت مطالعه ذخایر بذری خاک برداشت شد. تغییر وزن مخصوص ظاهری خاک به دلیل تبیین اثر لگدکوبی دام بر خاک ضمن عمل چرا، تیمار اعمال شده بر نمونه های خاک جهت مطالعه ذخایر بذری خاک بود. نتایج این تحقیق حکایت از تغییر وزن مخصوص ظاهری خاک و تخلخل خاک در سایت های چرایی متوسط (با میزان های افزایشی ۱۱٫۷ درصد و کاهشی ۱۲٫۶۴ درصد) و شدید (با میزان های افزایشی ۱۷٫۶ و کاهشی ۱۸٫۲۲ درصد) نسبت به سایت بدون چرا داشت. بررسیها در طول دوره چرای دام نشان داد که افزایش معنی دار وزن مخصوص ظاهری در پایان دوره چرایی در اثر یخبندانهای طبیعی زمستانه برای اوایل دوره چرای دام (اردیبهشت) در راهبرد چرای متوسط به رغم چرای شدید خنثی خواهد شد. با توجه به شاهد بودن افزایش معنی دار و غیرقابل برگشت وزن مخصوص ظاهری خاک در سایت چرای شدید در انتهای دوره چرای دام (شهریور و مهرماه) و نیز کاهش درصد تخلخل خاک این سایت در مهرماه (در مقایسه با دو سایت دیگر) به رعایت زمان صحیح خروج دام از سوی دامداران، جهت کاهش اثرات زیانبار و مخرب چرای شدید تاکید می گردد. نتایج بدست آمده از شرایط تبدیلی تغییر وزن مخصوص ظاهری سه سایت به یکدیگر حکایت از این دارد که این متغیر بر تولید پیکره زیرزمینی نهالچه های ذخایر بذر تاثیر مثبت دارد.