مقاله تغییرات هیستومرفولوژیک غده تیروئید موش سوری متعاقب تجویز طولانی مدت مرفین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۲۸ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تغییرات هیستومرفولوژیک غده تیروئید موش سوری متعاقب تجویز طولانی مدت مرفین
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرفین
مقاله غده تیروئید
مقاله موش سوری
مقاله هیستومرفولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبیان دهکردی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شادخواست محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کبیری اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گزارشات ضد و نقیضی در مورد اثرات مرفین بر غده تیروئید وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استفاده طولانی مدت مرفین بر وزن بدن، وزن غده تیروئید و تغییرات هیستومورفولوژیک غده تیروئید موش سوری در مراحل مختلف رشد طراحی و اجرا شده است.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۱۵۰ سر موش سوری ماده نژاد Balb/c با سن دو هفته، به صورت تصادفی به سه گروه مساوی و در مرحله بعد موش ها در هر گروه به چهار زیر گروه تقسیم شدند. زیر گروه اول (زیر گروه شاهد ۵=n) فقط آب، زیر گروه دوم (زیر گروه شم ۵=n) آب و ۵mg/ml شکر، زیر گروه سوم (زیر گروه تجربی یک n=20) 0.04 mg/m1 مرفین و ۵ mg/m1 شکر و زیر گروه چهارم (زیر گروه تجربی دو n=20) 0.4 mg/m1 مرفین و ۵ mg/m1 شکر به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه اول و دوم ۲۱ روز و گروه سوم ۶۳ روز مرفین مصرف کردند. داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA و تست تعقیبی Tukey در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: مصرف مزمن مرفین در هر دو غلظت باعث کاهش چشمگیر وزن بدن موش ها در زیر گروه های دوم و سوم و همچنین وزن تیروئید در زیر گروه های اول و دوم شد (p<0.05). مطالعات هیستومرفولوژیک آشکار کرد که مصرف مزمن مرفین باعث افزایش اندازه و شکل سلول های فولیکولی در تیروئید شده است؛ افزون بر این شکل فولیکول های غده در زیر گروه های تجربی تغییر کرده و حاوی مقادیر کمی کلوئید در مقایسه با زیر گروه های شم و شاهد شده است.
نتیجه گیری: مصرف مزمن مرفین می تواند علاوه بر وزن بدن و وزن تیروئید، ساختمان و فعالیت تیروئید را نیز تحت تاثیر قرار دهد.