مقاله تغییرات متابولیکی ناشی از یائسگی در زنان: مقایسه یائسگی طبیعی با یائسگی جراحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۶۳۷ تا ۶۴۷ منتشر شده است.
نام: تغییرات متابولیکی ناشی از یائسگی در زنان: مقایسه یائسگی طبیعی با یائسگی جراحی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یائسگی طبیعی
مقاله یائسگی جراحی
مقاله سندرم متابولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی تهرانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: مومنان امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: قنبریان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دنبال یائسگی تغییرات متابولیک در بدن رخ می دهد که زنان یائسه را در معرض بیماری های قلبی – عروقی قرار می دهد. این مطالعه به منظور مقایسه اثرات دو نوع یائسگی جراحی و طبیعی بر سندرم متابولیک و اجزای آن در دو مقطع زمانی ۴-۳ سال قبل و بعد از یائسگی انجام گرفت. این مطالعه یک مطالعه گذشته نگر بوده و نمونه های پژوهش از میان ۵۱۹۱ زنان ۶۰-۲۰ سال شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران، (۴۳۷ زن که ۳۷۳ نفر به صورت طبیعی و ۶۴ نفر به وسیله جراحی طی پیگیری ۱۲ سال مطالعه یائسه شده بودند)، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های تکمیل شده در این طرح استفاده شد. تغییرات متابولیکی و پروفیل بیوشیمیایی این دو گروه از زنان در طی مدت پیگیری با یکدیگر مقایسه شد. در این مطالعه ۹٫۹ درصد ز زنان در گروه یائسگی طبیعی و ۱۵٫۶ درصد در گروه یائسگی ناشی از جراحی پس از یائسگی نسبت به قبل از وقوع آن مبتلا به سندرم متابولیک شدند. میانگین فشارخون سیستولیک و سطح LDL سرم در افراد یائسه طبیعی به صورت معنادار بیش از زنان یائسه جراحی بود. به نظر می رسد اختلالات متابولیکی ناشی از یائسگی در دو گروه متفاوت بوده و عامل سن از تاثیرگذارترین عوامل بر این اختلالات است. لذا باید به خصوص با افزایش سن زنان یائسه مراقبت ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.