مقاله تغییرات ماهانه ماکزیمم سطح آب در حوزه شمالی خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در بوم شناسی آبزیان از صفحه ۱۰ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تغییرات ماهانه ماکزیمم سطح آب در حوزه شمالی خلیج فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسانات تراز دریا
مقاله نرخ افزایش سطح آب
مقاله داده های تراز دریا
مقاله جزر و مد
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: خلیل آبادی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بیدختی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سطح تراز آب دریا به عنوان میانگین مجموع اثرات جزر و مد و برکشند توفان تعریف می شود و تحت تاثیر عواملی نظیر جزر و مد، برکشند توفان، باد، تغییر فشار اتمسفر، گرم شدن زمین، نیروی کوریولیس، توپوگرافی بستر و… تغییر می کند. هدف این مطالعه، بررسی میزان تغییرات سطح آب خلیج فارس با استفاده از تحلیل داده های ساعتی تراز آب در ایستگاههای بوشهر، بندرعباس و بندر امام حسن بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ و همچنین تخمین نرخ افزایش آینده سطح آب خلیج فارس می باشد. بر این اساس، تغییرات میانگین سالانه تراز آب بندر عباس، بوشهر و بندر امام حسن بدست آمده است که بیشترین سطح های آب مشاهده شده، بین ماههای جون، جولای و آگوست و کمترین سطح آب در فوریه است. مهمترین عامل افزایش سطح آب خلیج فارس، انبساط دمایی می باشد، در نتیجه، ارتفاع آب در اثر انبساط دمایی در تابستان و پاییز بالا رفته و در زمستان و بهار پایین می آید. همچنین، میانگین نرخ افزایش تراز آب بندر عباس (۳mm/year)، بوشهر (۹mm/year) و امام حسن (۱۲mm/year) بدست آمده است. بعلاوه، افزایش آینده سطح آب تا سال ۲۰۵۰ نیز پیش بینی شده است.