مقاله تغییرات ماهانه طول و پیرامون بیضه و خصوصیات منی در قوچ دالاق در فصل تولید مثلی و غیر تولیدمثلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تغییرات ماهانه طول و پیرامون بیضه و خصوصیات منی در قوچ دالاق در فصل تولید مثلی و غیر تولیدمثلی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طول و پیرامون کیسه بیضه
مقاله خصوصیات منی
مقاله قوچ دالاق
مقاله تولیدمثل فصلی و غیر فصلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری آهنگری یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی همدانی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات ماهانه خصوصیات منی و پیرامون کیسه بیضه قوچ های دالاق بود. نمونه های منی از چهار راس قوچ بالغ و سالم سه تا چهار ساله با میانگین وزنی ۵±۴۵ کیلوگرم و با استفاده از شوک الکتریکی، هر سه هفته یک بار، از خرداد تا آبان ماه سال ۱۳۸۷ جمع آوری و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثر ماه بر پیرامون بیضه، طول بیضه، زنده مانی، تحرک، حرکت موجی و ناهنجاری ثانویه اسپرم معنی دار نبود (P>0.05). بیشترین اندازه طول بیضه و تحرک و کمترین ناهنجاری ثانویه در مهرماه و بیشترین درصد زنده مانی و محیط اسکروتوم در تیرماه مشاهده شد. اثر ماه بر ناهنجاری های اولیه معنی دار بود (P<0.05) و بیشترین ناهنجاری در خرداد ماه مشاهده شد. با توجه به معنی دار نبودن تاثیر ماه های سال بر خصوصیات منی و بیضه، می توان حدس زد که احتمالا تولیدمثل قوچ دالاق تحت تاثیر فصل نبوده و در تمام ماه های آزمایش توانایی تولیدمثل و باروری را داراست. بنابراین به نظر می رسد، قوچ دالاق حساسیت کمتری به تغییرات طول روز و فصل دارد و می توان از آن برای جفتگیری میش ها در زمان دلخواه استفاده نمود تا بره زایی در فصل مطلوب انجام شود.