مقاله تغییرات شاخص های احشایی، کبدی و سطوح اسیدهای چرب کبد بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss W., 1792) تحت تاثیر تغذیه با روغن های گیاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تغییرات شاخص های احشایی، کبدی و سطوح اسیدهای چرب کبد بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss W., 1792) تحت تاثیر تغذیه با روغن های گیاهی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدهای چرب
مقاله چربی جیره
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله روغن کبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی فرد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: گلشاهی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: بحرکاظمی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: افشین مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی قزل آلای رنگین کمان، برای رشد طبیعی همانند ماهی های دیگر به اسیدهای چرب سری n-3 و n-6 نیاز دارد. در این تحقیق، ارزیابی اثر مقایسه ای روغن های مختلف بر روی کبد بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین شاخص های کبدی و احشایی و نیز ترکیب اسیدهای چرب روغن کبد قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با خوراک های حاوی روغن ماهی و روغن های گیاهی کانولا و آفتابگردان مورد مطالعه قرار گرفتند. ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان با متوسط وزن تقریبی اولیه ۵٫۹۵±۰٫۶۵ گرم، توسط غذاهای آزمایشگاهی طی ۶۰ روز تغذیه شدند. بر اساس نتایج، شاخص احشایی (VSI) ماهیان تغذیه شده با روغن های ماهی، کانولا و آفتابگردان به ترتیب ۱۷٫۸۷±۱٫۱۰، ۱۸٫۰۵±۰٫۱۵ و ۱۷٫۲±۰٫۱۸ بوده، در حالی که شاخص کبدی (HSI) به ترتیب ۱٫۵۵±۱٫۰۹، ۱٫۶۵±۱٫۰۵ و ۱٫۶۱±۰٫۴۲ برآورد گردید. در بین ترکیب اسیدهای چرب بافت کبد ماهیان مورد مطالعه، بین گروه تغذیه شده با روغن ماهی و سایر گروه ها اختلاف معنی داری در مجموع اسیدهای چرب PUFA و همچنین مجموع n-3 و n-6 دیده شد (p<0.05). در حالی که هیچ اختلاف معنی داری بین مجموع اسیدهای چرب SFA، UFA، MUFA دیده نشد (p>0.05). بیشترین نسبت n-3 به n-6 در گروه آزمایشی روغن ماهی و کمترین نسبت در گروه آزمایشی روغن آفتابگردان دیده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین مجموع DHA + EPA روغن بافت کبد ماهیان مورد مطالعه، در گروه آزمایشی روغن ماهی با مجموع ۳۷٫۴۱ و کمترین آن در گروه آزمایشی روغن آفتابگردان با ۱۹٫۵۱ گرم در ۱۰۰ گرم دیده شد.