مقاله تغییرات ساختاری بلور مایع نماتیک آمیخته به نانوکلوئیدهای مغناطیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تغییرات ساختاری بلور مایع نماتیک آمیخته به نانوکلوئیدهای مغناطیسی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتیک
مقاله کلوئید
مقاله گذار فردریکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاری نژاد سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری دولت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وارد کردن نانو ذرات مغناطیسی در بلورهای مایع نماتیک، ترکیبات کلوئیدی پایداری از نماتیک ها به دست می آیند که فرونماتیک خوانده می شوند. رفتار این نوع ترکیبات در میدان های مغناطیسی به انرژی چنگ زدگی، میزان تراکم نانو ذرات، اندازه و شکل آنها، علامت ناهمسانگردی مغناطیسی بلور مایع و نیز سمت گیری نسبی بردارجهت نما و گشتاور مغناطیسی ذرات بستگی دارد. در این مقاله به بررسی اثر برخی از این پارامترها می پردازیم. شدت میدان گذار را در حضور این ذرات به دست آورده و نشان می دهیم که در مقایسه با بلور مایع نماتیک خالص، در شرایط ناهمسانگردی مثبت، میدان گذار با افزایش کسر حجمی کاهش می یابد. نتایج به دست آمده سازگاری خوبی با مشاهدات تجربی نشان می دهند.