مقاله تغییرات درصد روغن و پلی فنول تام در سه رقم زیتون در طول دوره رسیدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم و صنایع غذایی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تغییرات درصد روغن و پلی فنول تام در سه رقم زیتون در طول دوره رسیدگی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون
مقاله پلی فنول
مقاله دوره رسیدگی
مقاله درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلندنظر سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قوامی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سرویلی ماریتسو
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: صفافر حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پروژه ۳ رقم زیتون مورد آزمون قرار گرفته است. این رقمها شامل زرد (ایران)، کرونایکی (یونان) و آربکین (اسپانیا) می باشد که در ۴ ماه متوالی مرداد، شهریور، مهر و آبان برداشت شد. درصد روغن در میوه این ارقام از طریق روش سوکسله و ترکیب پلی فنول توسط HPLC در روغن حاصل از میوه آنها اندازه گیری شد. با توجه به اینکه نمونه ها در ماههای مختلف برداشت شدند، میزان پلی فنولها با افزایش رسیدگی افزایش یافتند ولی در رقم آربکین میزان پلی فنول در طول دوره رسیدگی تغییر معنی داری نداشته اما در ارقام زرد و کرونایکی روند افزایشی دیده شده است. که این تغییرات تحت تاثیر شدید ژنتیک قرار دارند. در دوره آخر رسیدگی بیشترین توازن در اسیدهای چرب در رقم کرونایکی مشاهده شد. درصد روغن در تمام ارقام با افزایش رسیدگی افزایش پیدا کرد. در مجموع به نظر می رسد از لحاظ درصد روغن و پلی فنولها رقم کرونایکی از کیفیت بیشتری برخوردار است.