مقاله تغییرات داپلرسونوگرافی عروق داخل و خارج جمجمه ای بیماران دیابتی و غیردیابتی دچار سکته مغزی ترومبوتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۴۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تغییرات داپلرسونوگرافی عروق داخل و خارج جمجمه ای بیماران دیابتی و غیردیابتی دچار سکته مغزی ترومبوتیک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزی
مقاله دیابت
مقاله سونوگرافی عروق مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانمنش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلیان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نسب روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری نژاد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت یک عامل خطرساز مهم برای ایجاد سکته مغزی است. برخی از مطالعات نشان می دهند که ممکن است تفاوت علایم بالینی و پیش اگهی در بیماران سکته مغزی دیابتی با غیردیابتی ناشی از تفاوت الگوی تنگی عروق مغزی در این دو گروه باشد. این مطالعه به منظور مقایسه تغییرات داپلرسونوگرافی عروق داخل و خارج جمجمه ای بیماران دیابتی و غیردیابتی دچار سکته مغزی ترومبوتیک انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه مورد – شاهدی روی ۷۰ بیمار دیابتی و ۷۰ بیمار غیردیابتی مبتلا به سکته مغزی ترومبوتیک انجام شد. موارد امبولی با معاینه، نوار قلب و اکوکاردیوگرافی در مطالعه وارد نگردید. همه بیماران برای اولین بار دچار سکته مغزی شده و در صورت مصرف دارو و یا وجود بیماری زمینه ای (به جز پرفشاری خون، هیپرلیپیدمی و بیماری قلبی) از مطالعه حذف شدند. برای کلیه بیماران ترانس کرانیال و اکستراکرانیال داپلرسونوگرافی انجام گردید.
یافته ها: موارد تنگی شریان بازیلر در افراد دیابتی به طور قابل توجهی بیشتر از افراد غیردیابتی بود (P<0.031). همچنین موارد تنگی گردش خون خلفی در بیماران مبتلا به دیابت بیشتر از افراد غیرمبتلا به دیابت بود (P<0.006).
نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به دیابت، سیستم گردش خون ورتبروبازیلر بیشتر دچار تنگی گردید. بخشی از مرگ و میر و موربیدیتی بیشتر در این بیماران ممکن است ناشی از این الگوی تنگی عروقی باشد.