مقاله تغییرات تالاب انزلی و تاثیر ویژگی های مرفولوژیکی آن درکاربری اراضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در جغرافیایی سرزمین از صفحه ۹۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تغییرات تالاب انزلی و تاثیر ویژگی های مرفولوژیکی آن درکاربری اراضی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات خطوط ساحلی
مقاله مرفولوژی
مقاله کاربری اراضی
مقاله تالاب انزلی
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه خزر بعد از جدا شدن از دریاهای باز در زمان پلیوسن بصورت دریاچه در آمد و از آن زمان مجموعه ای از فعالیت های زمین ساختی، نوسان تراز آب، اثر موج و جریان های ناشی از آن و رودخانه ها مورفولوژی آن را بصورت کنونی پدید آوردند. رسوبات رودخانه ای در طول نوار ساحلی باعث تغییرات شدیدی به صورت فرسایش و رسوبگذاری در مورفولوژی تالاب انزلی می شوند. اشکال ژئومورفولوژی حاصل از رسوبگذاری به محیط های رسوبی مختلفی تعلق دارند. که بر اساس نوع و نیروی سازنده رسوبات در محیط های مختلف این اشکال بوجود می آید. شناخت عوارض مرفولوژیکی سواحل و تغییرات آن می تواند نقش تعیین کننده ای در برنامه ریزی و مدیریت سواحل داشته باشد. مرداب ها و باتلاق ها، دلتا، زبانه ماسه ای، پهنه های ماسه ای، تالاب، تپه های ماسه ای، پادگانه های دریایی دشت های سیلابی، پهنه های گل، مخروطه افکنه ها، مناظر ریخت شناسی هستند که در نقاط مختلف سواحل دریای خزر و تالاب انزلی مشاهده می شوند. وضعیت فعلی ساحل از حدود ۱۰ هزار سال پیش با روند عمومی کاهنده سطح آب ایجاد شده اند البته در دهه های اخیر عوامل انسانی نیز یکی از پارامترهای اساسی در تغییر شکل سواحل می باشد که با ساخت سازه های ساحلی رودخانه ای مانع از عملکرد طبیعی در بازسازی ساحل گشته و فرایندهای فرسایش را تقویت می کنند. شناخت مورفولوژی حاشیه خطوط ساحلی و تغییرات آن می تواند در توسعه وآمایش، عرصه های ساحلی موثر باشد. در این تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی و نرم افزارهای Ilwis، Autocad و photoshop و عکس های هوایی نقشه های زمین شناسی توپوگرافی ۱٫۲۰۰۰۰ و ۱٫۵۰۰۰۰ و روش تحقیق مبتنی بر روش GIS و RS واحدها به تفکیک محیط رسوبی که در آن واقع شده اند مشخص شده اند. با استفاده از این روش ها سعی شده است میزان و نرخ تغییرات حاصله از تغییرات تراز آب و جایگزینی واحدهای رسوبی و مورفولوژی منطقه ساحلی محاسبه و وسعت تمامی عوارض به صورت نقشه های نهایی تهیه شده است. تالاب انزلی در اثر رشد رسوبات ساحلی به صورت زبانه های ساحلی و سدهای ساحلی تشکیل شده است. تالاب انزلی یکی از همین دریاچه های پشت ساحلی است که زمانی بخشی از آب های ساحلی دریای خزر بوده است. تالاب انزلی در گذشته گسترش زیادی داشته ولی به تدریج به وسیله رسوب های آبرفتی- دلتایی شعب سفیدرود و رودهای منطقه رشت، فومن و ماسال پر شده است. تالاب انزلی گودرفتگی حاصل از تکتونیک می باشد که با پسروی آب دریای خزر تا حدودی از دریا جدا افتاده و با تیغه ماسه ای (منطقه بین انزلی و کپورچال) که از حرکات دریا و امواج آن ایجاد شده شکل گرفته است. وجود رخساره های دریایی و ساحلی پلیوستوسن در این نقاط مبین وجود ساحل دریای پلیستوسن در پای ارتفاعات البرز است. به تدریج با فعالیت های تکتونیکی و عقب نشینی تدریجی دریا وسعت دشت ساحلی افزایش یافته است. بیرون زدگی رخساره های ساحلی بویژه در امتداد جاده آسفالته رشت- جمعه بازار (نرسیده به سه راهی جمعه بازار در ضلع شمالی جاده) را که قابل مشاهده می باشد در جنوب تالاب انزلی قرار گرفته است.