مقاله تغییرات بیوشیمیایی، استروئیدهای جنسی و پارامترهای هماتولوژیک در قبل و پس از تخمریزی ماهی سوف سفید Sander lucioperca که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۳۳ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: تغییرات بیوشیمیایی، استروئیدهای جنسی و پارامترهای هماتولوژیک در قبل و پس از تخمریزی ماهی سوف سفید Sander lucioperca
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولیدمثل
مقاله استروئیدهای جنسی
مقاله شاخص های استرس
مقاله هماتولوژی
مقاله ماهی سوف سفید (Sander lucioperca)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتکار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسین سارمه سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف مقایسه تغییرات استروئیدهای جنسی، پارامترهای هماتولوژیک و شاخص های استرس در ماهی سوف سفید Sander lucioperca در مرحله نهایی تخمریزی انجام گردید. در این بررسی از ۲۵ مولد ماده و ۹ مولد نر سوف سفید، قبل و پس از تخمریزی، به منظور تعیین شاخص های استرس، استروئیدهای جنسی و پارامترهای هماتولوژی خونگیری به عمل آمد. در مولدهای ماده، پروژسترون و در مولدهای نر، تستوسترون تفاوت معنی داری را در مراحل قبل و پس از تخمریزی نشان دادند. این در حالی بود که هورمون استرادیول در بین دو جنس نر و ماده تفاوت معنی داری را در قبل از تخمریزی نشان داد. از نظر شاخص های استرس (کورتیزول، گلوکز، لاکتات)، تنها گلوکز خون در ماهیان نر تفاوت معنی داری را در قبل و پس از تخمریزی نشان داد. در خصوص پارامترهای هماتولوژیک، تعداد گلبول های سفید در مولدهای ماده و تعداد گلبول های قرمز در مولدهای نر اختلاف معنی داری در قبل و پس از تخمریزی داشت. نتایج این تحقیق نشان داد با اینکه بسیاری از شاخص های اندازه گیری شده قبل و پس از تخمریزی تغییر یافت اما بیشتر تغییرات در سطح استروئیدهای جنسی ملاحظه گردید. به نظر می رسد تغییرات مشاهده شده در جنس نر و ماده و همچنین قبل و پس از تخمریزی، به دلیل تفاوت های فیزیولوژیک و نوع عمل هورمون ها در مرحله نهایی تکثیر می باشد.