مقاله تغییرات اجتماع پلانکتون ها در آب های دور از ساحل جنوب استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تغییرات اجتماع پلانکتون ها در آب های دور از ساحل جنوب استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجتماع پلانکتونی
مقاله شرایط آب شناختی
مقاله آبهای دور از ساحل
مقاله آبهای بوشهر
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی ها مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدپناهی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عوفی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی تغییرات زمانی و مکانی اجتماع پلانکتونی با استفاده از تحلیل PCA طی یک سال بررسیو به صورت فصلی در سال ۸۱- ۱۳۸۰ انجام شد. نمونه برداری از ۱۰ ایستگاه و در آبهای دور از ساحل در ناحیه جنوبی آب های استان بوشهر به وسیله بطری نیسکین (نمونه برداری فیتوپلانکتون) و تور پلانکتون گیری با چشمه ۱۰۰mm (نمونه برداری زئوپلانکتون) انجام شد. تغییرات اجتماع پلانکتونی در شرایط آب شناختی (هیدرولوژیکی) مختلف، نتایج متفاوتی را نشان داد. در دوره گرم سال، جنس های غالب Oscillatoria و Alexandrium از فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون های غالب را مرحله لاروی Nauplius و از پاروپایان نمونه های Harpacticoid تشکیل داده و در شرایط دوره سرد، فیتوپلانکتون های غالب از نوع Pleurosigma، Thallassiothrix و Oscillatoria و زئوپلانکتون های غالب از نوع Nauplius واز پاروپایان از نوع Cyclopoid بودند. تنوع فیتوپلانکتون در دوره های گرم و سرد سال اختلاف معنی داری (p<0.05) داشت؛ در صورتی که در مورد زئوپلانکتون ها این گونه نبود. اجتماع فیتوپلانکتون بر اساس تحلیل PCA با درجه حرارت، هدایت الکتریکی (همگرایی منفی) وبا مواد مغذی فسفات، سیلیکات و نیترات (همگرایی مثبت) بیشترین همگرایی را داشتند و همچنین وضعیت حضور آنها در میان لایه هایمختلف آب بیشترین تغییر را در عمق ۵۰ به بالا نشان داد و تراکم زئوپلانکتون با هیچ یک از عوامل همگرایی نشان نداد و از میان لایه های مورد بررسی، تغییرات در تمامی لایه ها مشابه بود و هم پوشانی در میان آنها وجود نداشت. این روابط با تغییرشرایط آب شناختی، دارای تغییرات بود.