سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه کشا
جعفر محمدزاده ی میلانی – دانشیارگروه مهندسی زراعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

هیدراتهای گازی جامدات کریستالی شکل هستند که شامل مولکولهای گاز احاطه شده با شبکهای از مولکولهای آب بوده و در رژیمهای دمایی پایین یا فشارهای بالا شکل میگیرند. در این حالت مولکولهای آب اطراف مولکولهای گازکریستالیزه میشوند که این گازها شامل هیدروکربنهای سبک از متان تا هپتان، نیتروژن، دی اکسید کربن، سولفید هیدروژن و هیدروژن و…. میباشد. فرایند تشکیل هیدراتهای گازی در صنایع نفتی، صنایع غذایی و جداسازی گازهایگلخانهای و صنایع دیگر کاربرد دارد. در این مطالعه ، توجه ما بر روی کاربرد هیدراتهای گازی در صنعت غذا است که در فرایندهای مختلفی از جمله تغلیظ ، تصفیهی فاضلاب، تولید شکر از ملاس، نمک زدایی آب دریا و … استفاده می- شود. در طول چند دههی اخیر، توجه ویژهای به این ترکیبات شده است زیرا در مقایسهی با تکنیکهای دیگر، فرایند تشکیل هیدرات گازی مقرون به صرفهتر میباشد. در ارتباط با فرایند تغلیظ با این روش می توان گفت که، ماده ی به دست آمده خواص مشابهی با محصول تغلیط انجمادی دارد که در هر دو فرایند کیفیت محصول بسیار مناسب می باشد. در شیرین سازی آب دریا و تغلیظ با استفاده از فرایند تشکیل هیدرات گازی بهترین گاز ، گاز دی اکسید کربن می باشد چرا که باقی ماندن این گاز درون محصول مضر نیست.