سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید اشرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده:

برای این منظور آزمایشات را با چهار گیاه مختلف از جمله گوجه فرنگی، ذرت، گندم و یونجه و چهار صفات برای هر گیاه با دو نوع موزیک هوی متال و کلاسیک سنتی در فاصله نزدیک و دور انجام ونتایجرا با گیاهان شاهد مقایسه کردیم نتایج رشد بیشتر صفات در گیاهان در موزیک بای ولوم شدت بالاتر یابا فاصله نزدیک مشاهده گردید. استفاده ازموزیک برای بالا بردن راندمان محصول وکیفیت آن درگیاهان مانند گوجه فرنگی، جو و سبزیجات مطالعات انجام شدها ست برای پی بردن به این حقیقت که گیاهان با امواج تحریک می شوند ابتدا بوسیله صداهای خارجی درمزرعه روی گیاهان همچون گوجه فرنگی ها ذرت، گندم و یونجه با آهنگ شاد شروع کردم و سپس نتایج ابتدایی نشان داد که امواج صوتی برکیفیت و رشد محصولات اثر می گذارند.