سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی کاظم – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشگاه اراک
گلنوش نوروزی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشگاه اراک

چکیده:

آبهای زیرزمینی به آبهایی گفته میشود که در لایههای آبدار و اشباع زیر زمین تجمع پیدا کرده است و یکی ازمنابع مهم تامین آب در همه کشورهای دنیا محسوب میگردند. استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی در آبیاری کشاورزی و مصارف شهری و صنعتی و ورود آلاینده ها به این منابع از طریق زبالههای جامد شهری و صنعتی رو به افزایش است. آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر نفوذ آلودگی از سطح زمین و یا اطراف منبع آن صورت میگیرد و با رشد و فعالیتهای صنعتی، نفوذ انواع آلایندهها به آبهای زیرزمینی روند رو به رشدی یافته است. هدف از مقاله حاضر بررسی و تحلیل اهمیت و جایگاه، منابع آلودگی، تغدیه مصنوعی با پساب و روشهای مختلف تصفیه آبهای زیرزمینی میباشد.