سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

تغذیه مساله اساسی و مهم در زندگی بشر است. کمبود و فقدان تغذیه مناسب و کافی در شرایط عادی اثرات منفی و زیان باری بر جسم و روان انسان ها به دنبال دارد که این مساله در زلزله ها و پس از آن برای انسان های نجات یافته از زلزله دوچندان می شود. مخصوصاً اینکه بایستی غذاهای با انرژی فراوان مصرف نمایند تا بتوانند از هر لحاظ خود را در ایام تلخ و ناراحت کننده زلزله حفاظت کنند. در این مق اله کوشش می شود تا به جنبه هایی از این مساله دارای وسعت زیاد پرداخته شود. مخصوصاً در زمانی که وسعت محل آسیب دیده زیاد بوده و پراکندگی جمعیتی زیاد باشد به گونه ای که امکان امدادرسانی را کاهش دهد.