سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل جیحونی – کارشناس ارشد عمران آب و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
هادی دهقان – عضو هیئت علمی و مسئول پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
جاوید صاحبی کوزه کنان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

در سالهای اخیر با بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی باعث عدم تعادل بین ورودی و خروجی از این منابع شده است که نتیجه آن بیلان منفی اکثر دشت های کشور می باشد.دشت شبستر صوفیان یکی از دشتهای حاصلخیز می -باشد که منابع آب زیرزمینی مهمترین منبع تامین کننده ی نیاز بخش کشاورزی می باشد در چند دهه اخیر با وجود خشکسالی های اخیر و تغیرات اقلیمی و همچنین به علت عدم مدیریت صحیح بهره برداری از منابع آب زیرزمینی باعثتشدید بیلان منفی در این دشت شده است.برای جبران بخشی از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی عملیاتهای تغذیه مصنوعی در نقاط مختلف دشت اجرا شده که متاسفانه به علت عدم مطالعات دقیق و شتابزدگی در اجرای این طرحها وعدم بهره برداری صحیح باعث به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل زیرشویی تاسیسات،پرشدن با رسوب و کورشدگی شده استکه در این مقاله ضمن ارائه تصویری از روند فعلی بیلان منابع آب در این دشت به بررسی اثر بخشی تغذیه مصنوعی اجرا شده و مشکلات این تاسیسات و راهکارها جهت بهره برداری هر چه بهتر از منابع آب سطحی و زیرزمینی پرداخته شدهاست.