سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه قیومی انارکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عباس منصوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
هومن حاجی کندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

امروزه تخلیه آب های زیرزمینی و عدم جایگزین شدن آب این منابع یکی از بزرگترین مشکلات محسوب می شود. افت سطح سفره های آب زیرزمینی، افزایش هزینه های استخراج، شور شدن ذخایر آبی، پیشروی کویر و نشست زمین از جمله آثار برداشت بی رویه آب های زیرزمینی می باشد. لذا مدیریت صحیح این منابع جهت جلوگیری از بحران آب امری ضروری است. در این پژوهش به معرفی تغذیه مصنوعی آبخوان، به عنوان راهبردی کارآمد جهت تقویت و توسعه منابع آب زیرزمینی و جبران زیان های وارده به آنها می پردازیم.