سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگیر امینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
راحله رزمجوی اخگر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
مهدی فجری – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا

چکیده:

دام یکی از عوامل عمده انتشار نیتروژن بصورت آمونیاک اکسیدنیتروژن و اکسیدنیتریک به هوا است انتشار این گازها دراثر هیدرولیز ازت ادرار و تجزیه و هیدرولیز نیتروژن مدفوع طی زمان ذخیره سازی و استفاده به عنوان کود انجام میگیرد وقتی نیتروژن بصورت کود شیمیایی به عنوان یک نهاده ارزان قیمت برای تولید محصولات کشاورزی بکاربرده می شود مقادیر زیادی میوه سبزیجات و محصولات دامی تولید می شود که برای تولید هر واحد از آنها مقادیر زیادی نیتروژن استفاده شده است و با مصرف این محصولات مقدار زیادی نیتروژن به هوا و آب وارد میگردد از طرف دیگر با پرورش حیوانات مختلف به منظور تولید فراورده های دامی نیز مقدار زیادینیتروژن از طریق تولید کود حیوانی به هوا انتشار می یابد. بنابراین درصورتی که تغذیه دام با هدف کاهش ازت دفعی از طریق ادرار و مدفوع اصلاح گردد به همان نسبت انتشار گازهای نیتروژنه به هوا کاهش می یابد.