سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالحسن افکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
مهدی شمس – کارشناس بهداشتی
فاطمه رشیدی – رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
لیلا نجفی – دانشجوی دکتری

چکیده:

حوادث و بلایای طبیعی از عوامل اصلی خطربرای سلامت انسانها به شمار می ایند و کشور ایران به لحاظ جغرافیایی و قرار گرفتن برروی کمربند زلزله درچندسال اخیر شاهد حوادث طبیعی و غیرطبیعی بوده است این مطالعه به منظور تعیین میزان آمادگی مدیران بیمارستانهای دولتی گیلان درمقابله با زلزله انجام شد پژوهش از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش مقطعی درسال ۱۳۸۹ انجام شد دراین مطالعه کلیه روسا و مدیران ارشد بیمارستانها به روش سرشماری مورد پژوهش قرارگرفتند و پرسشنامه ای شامل ۷ سوال عمومی و ۳۰ سوال اختصاصی درزمینه آمادگی مدیران درمقابله با زلزله تهیه شده بود که بین مدیران بیمارستانهای تحت پوشش توزیع و جمع آوری گردید جهت تحلیل داده ها از ۱۷ SPSS استفاده و نتایج بصورت جداول و نمودار نمایش داده شد. باتوجه به زلزله خیز بودن استان گیلان و قرار داشتن برروی گسل ها و کمربند زلزله و نظر به نتایج و اعلام نیاز تمامی مدیران به آموزش درزمینه بلایا بازآموزی مدیراندرکلیه زمینه ها از جمله چگونگی تخلیه بیمارستان درزمان زلزله و درمان صحرایی و برنامه ریزی آموزشی بیمارستان برای مقابله با زلزله ضروری است.