سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسمعلی ابرسجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
سید علی حسینی (حبیب) – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محمد مهدوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

و Aeluropus lagopoides و Aeluropus littoralis گیاهانی هستند هالوفیت که در مراتع شور و قلیای لستان گلستان رویش دارند. تعیین فنولوژی آنها با هدف جمع آوری بذر و اعمال مدیریت، در مرتع اینچه شوره زار انجام شد. در این بررسی از هر یک از گونه ها تعداد ۳۰ پایه انتخاب و مراحل فنولوژی ثبت گردید. در طول چهار سال (۸۶ تا ۸۹)، مراحل فنولوژی ( رشد رویشی، گلدهی، بذر دهی ریزش بذر) ثبت گردید. نتایج نشان داد، شروع رویش در این گونه ها از اسفند ماه شروع می شود. بطور معمول این گونه ها در خرداد ماه به گل رفته و از اوایل مرداد ماه رسیدن بذر آنها اتفاق می افتد. بنابراین می توان بذور این گونه را از دو گونه را از مرداد ماه تاپایان شهریور و حتی در مهر ماه جمع آوری نمود.