سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی سمنانی رهبر – دانشیار – موسسه آموزش عالی ایوانکی – دانشکده علوم و مهندسی – گروه مهندس
اسکندر علیپور – استاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده شیمی
رضا اسکندری صدیقی – کارشناس ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده شیمی
صفورا سجاد – مدرس – دانشگاه پیام نور, واحد شمیرانات، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

استفاده از ترکیبات تعلیق‌کننده – لخته‌ساز برای جداسازی رنگ موجود در پساب یکی از روشهای کارآمد در تصفیه آب است. در این تحقیق یک ترکیب جدید تعلیق‌کننده – لخته‌ساز پودری معرفی شده و تأثیر تغییرات pH بر روی عملکرد آن بررسی گردیده است. به منظور بررسی عملکرد ترکیب مزبور، مقدار جامد جدا شده از محلول و باقیمانده در آن، میزان جذب اشعه ماوراء بنفش (uv) توسط محلول پس از عمل با ترکیب تعلیق‌کننده – لخته‌ساز و درصد جداسازی ذرات جامد درpH های مختلف اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهند که بیشترین جداسازی رنگ در محدوده pH بین ۵/۱۰-۵/۹ رخ می‌دهد و این امر بدلیل تشکیل بیشتر هیدروکسید آلومینیوم و در نتیجه انعقاد بیشتر ذرات رنگ موجود در محلول است. در صورت کاهش pH، از مقدار هیدروکسید آلومینیوم کاسته شده و باعث کاهش انعقاد و جداسازی رنگ می‌گردد.