سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی صابری کمرپشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گر
حمید ساکنین چلاو – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسن قهاری – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

برنج یکی از غلاتی است که غذای اصلی بخش اعظم مردم جهان را تشکیل می دهد. هر ساله طبق آمارهای موجود بخش قابل توجهی از آن توسط آفات به ویژه شپشه برنج نابود می گردد. یکی از روش های ایمن و اقتصادی برای مبارزه با اینحشره، استفاده از اسانس های گیاهی می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش آماری تاگوچی و نرم افزار طراحی آزمایشات Qualitek-4 یک ترکیب بهینه از دوزهای سه اسانس درمنه جارو، آقطی و باریجه برای دستیابی به بیشترینتاثیر کشندگی بر روی حشرات بالغ شپشه برنج تعیین شده است. تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات بررسی سمیت تنفسیترکیب سه اسانس بر شپشه برنج نشان داده که بهترین فرمولاسیون ترکیبی سه اسانس برای دستیابی به بیشترین درصد مرگ و میر شپشه برنج، ترکیبی است که در آن دوز اسانس درمنه ۰/۹۷۰میکرولیتر بر سانتی متر مکعب، دوز اسانس آقطی۰/۷۹۴میکرولیتر بر سانتی متر مکعب و دوز اسانس باریجه نیز ۰/۷۹۴میکرولیتر بر سانتی متر مکعب باشد.