سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اردلان فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران
محسن کافی –
محمدرضا مثنوی –

چکیده:

انتخاب گونه های گیاهی یکی از مهم ترین مسائل در طراحی کاشت می باشد. همیشه این سوال بوده که از چندین هزار گونه گیاهی که در جهان وجود دارد چه گونه هایی باید انتخاب شوند؟ چه پارامترهایی باید در انتخاب این گیاهان در نظر گرفته شود؟ کدامیک یک از مسائل زیبایی شناسی، اکولوژیکی، اقتصادی و … در نظر گرفته شود و کدام یک بر دیگری دارای ارجحیت می باشد. با توجه به این که در باغ گیاهشناسی تنوع گونه های گیاهی زیاد می باشد، باید بهترین گونه ها از نظر سازگاری با شرایط منطقه و اهداف باغ، انتخاب گردند. سیستم غربال دارای خصوصیاتی می باشد که از بین چندین هزار گونه گیاهی، گونه هایی را که مناسب شرایط باغ می باشند، انتخاب می کند