سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اسعدی – دانشجوی زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
حسین رحیم پوربناب – دکتری رسوب شناسی
ابراهیم سفیداری – دانشجوی زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
نوشین فتحی – دانشجوی رسوب شناسی

چکیده:

تعیین گونه های سنگیRock Type یکی از اساسی ترین بخش های سرشت نمایی مخزن است. به منظورساخت یک مدل کارآمد و صحیح از یک مخزن هیدروکربنی شناسایی گونه های سنگی یکی از پارامترهای ضروری در مدلسازی مخزن بوده و می توان گفت که هزینه های فراوانی که برای کسب اطلاعات و داده ها صرف می شود نتیجه آن در شناسایی گونه های سنگی نمود پیدا می کند. در این مطالعه پس از بررسی داده های در دسترش و شناسایی رخساره هایمخزنی با استفاده از مطالعات زمین شناسی مقاطع نازک و نیز داده های پتروفیزیکی، با تلفیق آنها ۶ گروه سنگی عمده با ویژگی های پتروفیزیکی و زمین شناسی مشخص شناسایی گردید. در هرکدام از این گونه های سنگی پارامترهای کنترل کننده کیفیت مخزنی شناسایی و قابل تفسیر بوده است. علاوه بر این هر کدام در حالت کلی دارای کیفیت مخزنی متمایز بوده و از یکدیگر قابل تمایز اند. بر اساس کیفیت مخزنی گونه های سنگی از خوب به ضعیف شامل گرینستون های دولومیتی شدهRT-2دولومیت های متبلور شده(RT-3رخساره های گل غالب دولومیتی شده(RT-6آهک های گلغالب دولومیتی شده یا نشده(RT-5دولومیت های سیمانی شده با انیدرتRT-1و دولومیت های بیش از حد سیمانیشده با دولومیت(RT-4قرار دارند. در مرحله بعد پس از تعیین گونه های سنگی با استفاده از داده های مغزه و توصیف کدام، گونه های سنگی با لاگ رخساره انطباق و پس از آن با استفاده از لاگ ها در چاه های بدون مغزه گونه های سنگی گسترش داده شده اند. علاوه براین رخساره لاگ ها نیز می تواند برای ارزیابی کیفیت مخزنی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از رخساره لاگ ها می تواند به طور موئثر در سرشت نمایی مخزن در کنار داده های مغزه مورد استفاده قرار گیرد