سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سوسن جوادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته فیزیولوژی گیاهی-دانشگاه ارومیه.

چکیده:

امروزه در اکثر نقاط جهان گیاهان دارویی را به عنوان مهمترین منبع دارویی نجات دهنده جان بشر می شناسند و به ارزش آنها واقف می باشند. مسئله از بین رفتن گونه های گیاهی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا وجود داشته و اکثر کشور هایدنیا هرساله تعدادی از گونه های گیاهی خود را از دست می دهند. بنابراین با شناسایی و جمع آوری گونه های گیاهی می توان گام مهمی در جهت حفظ و نگهداری از آنها برداشت. از آنجایی که هر گیاه نیاز های اکولوژیکی خاص خود را میطلبد، در این تحقیق منحصرا به معرفی گونه های گیاهی و دارویی استان گلستان پرداخته شده است. علاوه بر این گونه هایتهدید شده طبق آمار منتشر شده از طرفI.U.C.N نیز تعیین گردیده است. طی مطالعات بعمل آمده، از بین گونه های بومی استان گلستان، ۱۴۲ گونه از ۴۶ خانواده در دسته گیاهان دارویی قرار می گیرند که در این بین ۸ گونه نیاز به توجه و حفاظت بیشتری دارند