سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرناز ایزدپناه – جهاد دانشگاهی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، بانک سلول های انس
لاله نیکفرجام –

چکیده:

تعیین گونه های جانوری یکی از موضوعات مهم در کنترل کیفی خوراک های گوشتی است. ژن زیر واحد I سیتوکروم C اکسیداز میتوکندری بین گونه های مختلف تنوع بالایی دارد اما درون یک گونه تغییرات کمی را نشان میدهد. با استفاده از این موضوع می توان روش هایی با جنبه مولکولی مانند PCR Multiplex را برای تشخیص و تایید گونه و بعنوان یکی از روش های کنترل کیفی نمونه های گوشتی در نظر گرفت. در این روش پرایمرهای اختصاصی هر گونه به نسبت معین مخلوط میشود. برای تعیین گونه یا گونه های موجود در گوشت، DNA آن استخراج می شود. سپس تکثیر با استفاده از مخلوط پرایمر های اختصاصی برای گونه های خوک، شتر، گوسفند، بز، گاو و جوجه در یک واکنش همزمان انجام می شود. با توجه به اینکه قطعات حاصل برای هرگونه بر اساس وزن مولکولی طول متنوعی دارند، محصول تکثیر نمونه DNA بوسیله الکتروفورز تفکیک و پس از مقایسه با نمونه شاهد گونه تعیین و تایید می شود. در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران علاوه بر گونه های ذکر شده پرایمر اختصاصی برای تشخیص گونه الاغ نیز طراحی شده و در مرحله اجراست. بدلیل همزمانی چندین واکنش در یک لوله آزمایش، Multiplex PCR روشی دقیق ، سریع و مقرون بصرفه در تعیین گونه های موجود در نمونه های غذایی گوشتی است. در حال حاضر این روش در بانک سلول های انسانی و جانوری برای تعیین گونه نمونه های مجهول از جمله بافت، خون و سلول استفاده می شود ولی در آینده نزدیک قادر به ارائه خدمات برای کنترل کیفی مواد خوراکی گوشتی نیز خواهیم بود