سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته رضاخانی روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی رضاپور – دانشیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهناز احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

رشامگاه دوشنبه ٢٩ آذر ١٣٨٩ زمینلرزهاى به بزرگی ۶٫۵ = Mw که در ساعت UTC ١٨:۴١:۵٩ رخ داد ، شهرستان ریگان و آبادیهاى پیرامون آن را لرزاند. در این پژوهش به بررسی ساختار کلی حل تانسور ممان مرکزوار در مقیاس محلی و منطقه ایی در حوزه زمان و نیز به بررسی صفحه اصلی گسل مسبب زلزله مذکور به روش هندسی H-C می پردازیم. برای این منظور ابتدا با کمک زمان رسید تمام داده های در دسترس ، زمینلرز هی مذکور مکان یابی شد و اطلاعات بدست آمده به عنوان ورودی برنامه ایزولا برای روش H-C استفاده شد و عمق بهینه حدود ٩ کیلومتر و مشخصات صفحات اصلی و کمکی تخمین زده شد. برای صفحه ی اصلی امتدا ٣٩ درجه و شیب ٨١ درجه و ریک ١٧٨ – محاسبه شد که این مشخصات با امتداد کسل کهورک منطبق است. لذا یکی از شاخه های جنوب غربی گسل امتدادلغز کهورک به عنوان صفحه گسل مسبب زمینلرزه ی مذکور شناسایی شد.