سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا رفیعی – دانشکده علومپایه،دانشگاه صنعتی شیراز
علیرضا فخارزاده –

چکیده:

مسائل مرز آزاد بخشی از مسائل مقدار مرزی هستند که قسمتی از مرزهای دامنه در نظر گرفته شده باید به عنوان بخشی از جواب تعیین گردد. در این مقاله هدف تعیین تابع کنترل مرزی و دامنه بهینه برای یک مسئله مرز آزاد متضمنمعادله بیضوی است بوسیله روش شکل –اندازه می باشد بگونه ای که مانعی در مسیر معادلات حاکم بر سیستم قرار داشته باشد. شرط وجود مانع توسط گسسته سازی مناسب روی فضاهای مورد نظر مسئله و روش تابع جریمه اعمال خواهد شد